ADMINISTRATOR CONDOMINII COR 5153.3.1 – curs de calificare, acreditat ANC

Cursul se desfășoară doar în format fizic

Competențe :

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;

2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partida simpla;

3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;

4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții

5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărare împotrivă incendiilor.

6. Bazele contabilității primare, emiterea facturilor, efectuarea plaților și încasări;

7. Întocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitanțe, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc.);

8. Elaborarea documentelor de gestiune;

9. Operarea documentelor contabile primare de baza în softuri dedicate și în Excel sau echivalent;

10. Aplicarea procedurilor de arhivare fizica și electronica;

11. Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

Condiții de acces :

  • Învățământ general obligatoriu
  • Apt din punct de vedere medical

Preț curs: 850 lei, plată în 2 rate. NU suntem plătitori de TVA

Pentru înscriere accesează link-ul AICI: https://forms.gle/pBLHsmTWefFP8wyMA