NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GENERAL PRINVIND PROTECȚIA DATELOR (NR. 679/2016)

Cursul se desfășoară on line, durata 4 ore .

Temele abordate în timpul cursului :

 1. Prezentarea legislației UE aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal inclusiv Regulamentul General (UE) privind protecția datelor 679/2016;
 2. Prezentarea legislației naționale aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 3. Termeni specifici utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Consimțământul. Mod de exprimare. Situații când acesta nu este necesar;
 5. Categorii speciale de date cu caracter personal. Prelucrare si interdicții;
 6. Drepturile persoanei vizate. Măsuri pe care trebuie să le ia operatorul pentru respectarea acestora;
 7. Evidențele privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cine este obligat să le țină, actualizeze, verifice;
 8. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Desemnare. Competențe. Rol și responsabilități Cod ocupational COR;
 9. Asigurarea securității prelucrarii datelor cu caracter personal. Evaluare riscuri. Codul de conduita. Audit. Certificare și organisme de certificare. Incidente privind securitatea datelor cu caracter personal. Măsuri luate de operator în cazul producerii riscului; Breșe de securitate
 10. Controlul prelucrării datelor cu caracter personal. Autorități de supraveghere europene și naționale. Atribuțiuni și competențe. Notificări obligatorii ale operatorilor. Plângeri;
 11. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal. Principii. Garanții. Reguli corporatiste obligatorii. Cazuri când este obligatorie notificarea în cazul transferului transfrontalier;
 12. Organisme și instituții europene cu responsabilități pe linia protecției datelor cu caracter personal;
 13. Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni – infracțiuni și contravenții.

Preț curs 350 lei. NU suntem plătitori de TVA

Pentru înscriere accesează link-ul AICI: https://forms.gle/UMUyeGFdmDoSPfiX7

GDPR