Consultanță

În implementarea procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, la nivelul instituțiilor publice sau a agenților economici.

Calendarul implementării presupune următoarele etape :

 1. Numirea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)
 2. Actualizarea fișei postului conducătorului operatorului
 3. Actualizarea fișei postului responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
 4. Identificarea bazelor de date utilizate la nivelul operatorului
 5. Identificarea tuturor utilizatorilor
 6. Instruirea utilizatorilor
 7. Completarea fișei postului utilizatorilor
 8. Luarea angajamentelor de confidențialitate pentru toți utilizatorii
 9. Stabilirea bazelor de date și a tipurilor de prelucrare a datelor pentru fiecare utilizator
 10. Întocmirea evidențelor de prelucrarea datelor cu caracter personal

-stabilirea bazelor de date

-stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare pentru fiecare baza de date

-stabilirea categoriilor de date care se prelucrează pentru fiecare baza de date

-stabilirea bazei legale de prelucrare a datelor cu caracter personal

-stabilirea perioadelor de prelucrare

-stabilirea categoriilor de persoane vizate

-stabilirea categoriilor de persoane vizate

-stabilirea destinatarilor, terților, destinatarilor transfrontalieri

-stabilirea categoriilor de prelucrări

 1. Verificarea respectării principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Stabilirea bazelor de date pentru care este necesar consimțământul persoanelor vizate
 3. Informarea persoanelor vizate și completarea formularelor de consimțământ și informare
 4. Stabilirea împuterniciților operatorului și a bazelor de date la care au acces, întocmirea evidențelor de prelucrare aferente
 5. Încheierea protocoalelor de prelucrare cu împuterniciții operatorului
 6. Stabilirea bazelor de date pentru care operatorul este împuternicit al altor operatori și întocmirea evidențelor de prelucrare aferente
 7. Întocmirea și implementarea procedurii interne(politicii de protecție a datelor)
 8. Întocmirea ghidului de exercitare a drepturilor persoanelor vizate
 9. Evaluarea riscurilor privind protecția datelor cu caracter personal
 10. Întocmirea documentelor de evaluare a situațiilor când se impune informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor conform art. 5 din Legea 190/2018
 11. Instruirea privind întocmirea registrelor de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal
 12. Instruirea privind completarea formularelor de breșă și raportarea incidentelor pe linia protecției datelor cu caracter personal
 13. Punerea la dispoziția operatorului a temelor de pregătire în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 14. Întocmirea formularelor și a modelului de raport de audit pe linia protecției datelor cu caracter personal
 15. Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pe care trebuie să le ia operatorul pe linia protecției datelor cu caracter personal

 Solicită oferta AICI: https://forms.gle/Rq7eJ8A9y55XRcq46

VIZIUNE: Educă-te și caută informații din diverse domenii. Astfel vei fi creatorul vieții tale.
Oana Muntean
Fondator
19

Ani experiență

16.850

Absolvenți

25

Autorizații rulate în evoluția noastră