Protejează-ți responsabil datele instituției / companiei și ale clienților

Grup țintă: Seminarul se adresează persoanelor care au absolvit cursul de inițiere pentru implementarea Regulamentul (UE) nr.2016/679, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Durată: 5 ore
Lector: Pop Aurel, specialistul nostru în domeniul siguranței datelor
Taxă de partcipare: 350 lei