Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - Cor 325723

Temei legal: legea nr. 319 din 14 iulie 2006, privind securitatea și sănătatea în muncă

Competențe:
1.realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
2.realizarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă    
3.instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă   
4.informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
5.stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
6.prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale          
7.participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
8.verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
9.monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Condiții  de acces:
- absolvent studii liceale de profil tehnic, real sau industrial
- apt din punct de vedere medical                    

Preț curs: 600 lei, plata în 2 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)