Șef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă - cor 541901

Temei legal:
art. 1, alin. (2) și (3) din ordinul mai nr. 96/14.06.2016 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă : ,,serviciile voluntare pentru situații de urgență se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale iar serviciile private pentru situații de urgență, se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii”.

art. 34, alin. (1) din legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, completată și modificată prin legea nr. 170 / 2015 : ,,formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de inspectoratul general pentru situații de urgență”.

Competențe:
1. instruirea personalului serviciului şi a altor categorii de personal    
2. planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire în situaţii de urgenţă    
3. stabilirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă
4. analizarea situaţiei la locul evenimentului    
5. coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă    
6. elaborarea documentelor specifice activităţii serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
7.gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă    
8.aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea în muncă    
9. aplicarea normelor de protectie a mediului

Condiții de acces:
- absolvent studii liceale
- apt din punct de vedere medical

Preț curs : 800 lei, plata în 2 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)