Responsabil de mediu - Cor 325710

Temei legal: prevederile legii 211/2011  privind regimul deșeurilor, art. 22 - coroborat cu hg 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și legea 132/2010-privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

Competențe:
1. gestionarea actelor normative de mediu        
2. elaborarea programului de management de mediu          
3. elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu  
4. monitorizarea factorilor de mediu         
5. elaborarea programului de audit intern
6. supravegherea activitaţii pentru prevenirea efectelor provocate de situaţiile de urgenţă
7. întocmirea documentaţiei sistemului de management de mediu        
8. raportarea activităţii de mediu                 

Condiții  de acces:
- absolvent studii liceale
- apt din punct de vedere medical    
                
Preț curs : 600 lei, plata în 2 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)