Evaluator în sistemul formării profesionale continue - Cor 242411
 
Competențe
1. elaborarea instrumentelor de evaluare           
2. consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
3. organizarea procesului de evaluare   
4. efectuarea evaluării
5. luarea deciziei privind competenţele candidatului
6. întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrelor de evaluare
7. evaluarea îndeplinirii criteriilor de evaluare  
8. verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională(pfp)           
9. aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă(fpc)
10. verificarea transpunerii standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională în programa de pregătire.        

Condiții  de acces:
- absolvent studii universitare
- apt din punct de vedere medical   
                 
Preț curs: 650 lei, plata în 2 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)