Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
Temei legal: legii 307/2006 publicata in m.o. 633/21.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor aceasta perfectionare este obligatorie pentru toate institutiile publice si operatorii economici: „institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.”

Cod cor 541902

Competente:
1. acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice    
2. controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor    
3. elaborarea documentelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor    
4. instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor    
5. monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor    
6. organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor    
7. planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor

Condiții  de acces:
- absolvent studii liceale, cu sau fără diploma de bacalaureat
- apt din punct de vedere medical   
                 
Preț curs: 800 lei, plata în 2 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)