SERVANT  POMPIER - COR 5161.2.1 

curs servant pompier

Temei legal obligatoriu:    
art. 1, alin. (2) și  (3) din Ordinul MAI nr. 96/14.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă : ,,serviciile voluntare pentru situații de urgență se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale iar serviciile private pentru situații de urgență, se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii”.

art. 34
, alin. (1) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, completată și modificată prin Legea nr. 170 / 2015 : ,,formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.

COMPETENȚE:
1. Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă    
2. Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă    
3. Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă    
4. Intreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie  din dotare    
5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă    
6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului    

Condiții  de acces:
- absolvent învățămant  minim obligatoriu ( 8 sau 10 clase)
- apt din punct de vedere medical
- aviz psihologic pentru serviciul de servant pompier

Preț : 800 lei, plata în 3 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)