DUGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR - COR 7124.2.1  

COMPETENȚE:
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Efectuarea unor calcule matematice simple
3. Identificarea sarcinilor și planificarea activității
4. Aplicarea procedurilor tehnice de execuție și control a calității
5. Utilizarea instrumentelor,sculelor, uneltelor,mașinilor,utilajelor și instalațiilor
6. Respectarea N.T.S.M. și P.S.I.
7. Executarea schelelor
8. Executarea cofrajelor
9. Montarea panourilor prefabricate
10.Executarea pardoselilor din lemn
11.Executarea acoperișului tip șarpantă
12.Încadrarea și ajustarea tâmplăriei                                                              

Condiții  de acces:
- absolvent învățămant minim obligatoriu ( 8 sau 10 clase)
- apt din punct de vedere medical                    

Preț: 750 lei, plata în 3 rate pană la finalul cursului .

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)