ADMINISTRATOR DE CONDOMINII - COD NC/COR 5153.3.1/515303

Competențe:
1. Aplicarea  prevederilor  legale referitoare  la administrarea condominiilor;
2. Aplicarea  prevederilor  legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii  in partida simpla;
3. Aplicarea  prevederilor  legale referitoare  Ia serviciile comunitare de utilitati publice;
4. Aplicarea  prevederilor  legale generale referitoare  la asigurarea  calitatii in constructii si autorizarea  lucrarilor in constructi
5. Aplicarea  prevederilor  legale generale referitoare  la aparare impotriva incendiilor.
6. Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea  platilor  si incasari;
7. Intocmirea  documentelor  cantabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc.);
8. Elaborarea documentelor  de gestiune;
9. Operarea documentelor contabile primare de baza  in softuri dedicate   si in Excel sau echivalent;
10. Aplicarea  procedurilor de arhivare fizica si electronica;
11. Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

Condiții de acces:
- absolvent minim obligatoriu ( 8 sau 10 clase )
- apt din puct de vedere medical


Preț: 850 lei (plata în 3 rate)
Descarcă fișa de inscriere