BRUTAR - COR 7412.1.1
    
COMPETENTE:
1.Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă    
2.Aplicarea normelor de protecţia mediului    
3.Organizarea activităţilor proprii    
4.Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor    
5.Întocmirea documentelor specific
6.Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare    
7.Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
8.Pregătirea materiilor prime şi auxiliare    
9.Frământarea aluatului    
10.Urmărirea fermentării şi a prelucrării aluatului    
11. Coacerea semifabricatelor    
12.Pregatirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare

Condiții  de acces :
- absolvent învățămant minim general
- apt din punct de vedere medical
                    
Preț curs : 600 lei, plata în 3 rate pană la finalul cursului.

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)