ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR - COD COR 7122.2.1

COMPETENȚE:
1. Comunicarea la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Efectuarea unor calcule matematice simple
4. Dezvoltarea profesională proprie
5. Planificarea activităţii zilnice
6. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
7. Organizarea locului de muncă
8. Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
9. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
10. Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
11. Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
12. Executarea zidăriilor simple
13. Executarea zidăriilor din piatră naturală
14. Executarea zidăriilor de complexitate medie
15. Executarea zidăriilor de mare complexitate
16. Executarea tencuielilor simple
17. Executarea tencuielilor decorative
18. Executarea tencuielilor de mare complexitate
19. Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Condiții  de acces:
- absolvent învățămant minim obligatoriu ( 8 sau 10 clase)
- apt din punct de vedere medical   
                 
Preț : 750 lei, plata în 3 rate pană la finalul cursului

Înscrie-te acum: (te sunăm noi)